سگها، کرونایاب میشوند

سگها، کرونایاب میشوندسگها، کرونایاب میشوندیکی از مراکز آموزش سگهای «جستجو و نجات» اعلام کرده که در همکاری مشترک با ارتش به دنبال انجام پروژهای برای آموزش سگها برای تشخیص موارد ابتلا به کروناست./ ایسنا