قابلیت جدید اینستاگرام جهت ادای احترام به مردگان!

قابلیت جدید اینستاگرام جهت ادای احترام به مردگان!قابلیت جدید اینستاگرام جهت ادای احترام به مردگان!شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال کار روی سرویس جدیدی است که یاد مردگان را زنده نگه میدارد.یکی از اتفاقات طبیعی که در زندگی هر شخصی رخ میدهد، مرگ است. این روزها بسیاری از افراد در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فعالیت دارند و مشخص نیست زمانی که یک فرد از دنیا میرود، چه بلایی بر سر صفحه شبکه اجتماعی وی میآید.تخمین زده شده است که بیش از 30 میلیون کاربر فیسبوک از دنیا رفتهاند و این شرکت مدت زیادی است که به بستگان یا دوستان نزدیک صاحب پروفایل اجازه داده است که این پروفایلها را به عنوان پروفایل شخصی معرفی کنند که فوت کردهاند.فیسبوک به کاربران کنترلکننده پروفایل مشترکان فوت شده اجازه میدهد که پروفایل را مدیریت کنند و به دیگران هم این اجازه را میدهد که به شخص از دنیا رفته، ادای احترام کنند.