رگ گیری با هوش مصنوعی

رگ گیری با هوش مصنوعیربات Table-Top با تصویربرداری و هوش مصنوعی رگ گیری را انجام می دهددسترسی به وریدها و شریان ها و دیگر عروق، گام اولیه مهمی در بسیاری از روندهای تشخیصی و درمانی است. اما دسترسی به رگ های خونی در طیف گسترده ای از بیماران از جمله کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری های مزمن، می تواند چالش ایجاد کند. این بیماران احتمالا دارای عروق کوچک، پیچ خورده یا آسیب دیده ای هستند که قرار دهی سوزن یا کاتتر را بسیار دشوار می کند. در چنین بیمارانی شانس وارد کردن سوزن در اولین تلاش، کمتر از 50% است و اغلب باید بیش از 5 بار تلاش صورت گیرد. .دیدن رگ مورد نظر برای فرد انجام دهنده این پروسه دشوار است، ممکن است وارد کردن سوزن عوارضی مانند آسیب زدن به ساختارهای دیگر مانند شریان های کناری، ارگان ها یا اعصاب را به همراه داشته باشد و گاها ممکن خونریزی شود. پژوهشگران دانشگاه راتگرز رباتی را ارائه کرده اند که از هوش مصنوعی همراه با تصویربرداری اولتراسوند و مادون قرمز نزدیک، استفاده می کند تا رگ خونی را پیدا کرده و کاتترها را در عروق خونی کوچک وارد کند. هوش مصنوعی تصاویر را تفسیر کرده، عروق خونی را تشخیص داده و عمق و سایز آنها را محاسبه می کند .