رندر Oppo A92 قرارگیری L شکل دوربینهای آن را فاش کرد

رندر Oppo A92 قرارگیری L شکل دوربینهای آن را فاش کردرندر Oppo A92 قرارگیری L شکل دوربینهای آن را فاش کرددر هفتههای گذشته طراحی گوشی Oppo A92s چندین بار فاش شد. اکنون به نظر میرسد که شرکت سازنده در حال طراحی یک گوشی دیگری است که A92 نام دارد.نکتهای که توجه بسیاری را در طراحی این گوشی به خود جلب کرده است، قرارگیری غیرمعمول دوربینهای این دستگاه است.ظاهراً شرکت زیرمجموعه BBK در حال کار بر روی نوع دیگری از تلفن همراه است که سیستم دوربین آن با نمونههای دیگر متفاوت است. درست است که این گوشی نیز مانند بسیاری از نمونههای فعلی دارای چهار دوربین است، اما نوع قرارگیری آنها تفاوت دارد. بر اساس تصاویر منتشر شده طراحی دوربین این گوشی جدید اوپو به شکل L است.