تاثیر منفی COVID-19 بر فروش جهانی تلفن همراه

تاثیر منفی COVID-19 بر فروش جهانی تلفن همراهتاثیر منفی COVID-19 بر فروش جهانی تلفن همراه اتفاقات زیادی در پس از این بیماری و همهگیری آن رخ داده است. از تعطیلی مراکز تحصیلی گرفته تا لغو شدن بزرگترین رویدادهای فناوری همگی تنها بخشی از تاثیرات این ویروس روی جهان هستند.اما به تازگی خبر جدیدی درباره فروش گوشیهای هوشمند به دست ما رسیده است. در هفتههای ابتدایی شیوع این بیماری، کارشناسان مربوطه فکر میکردند قرار نیست شاهد تغییر قابل توجهی در میزان فروش جهانی گوشیهای هوشمند باشیم، اما اکنون این عقیده تغییر کرده است.