قابلیت SpO2 روی Huawei Watch GT2 میزان اکسیژن خون را اندازه میگیرد

قابلیت SpO2 روی Huawei Watch GT2 میزان اکسیژن خون را اندازه میگیرد️قابلیت SpO2 روی Huawei Watch GT2 میزان اکسیژن خون را اندازه میگیردهوآوی مدتی است که ساعتهای هوشمند Huawei Watch GT2 را معرفی و عرضه کرده است و به تازگی با بهروزرسانی نرمافزاری، ویژگی کاربردی اندازهگیری میزان اکسیژن خون را به این محصولات اضافه کرده است.خبرهای_تکنولوڑی_را_بخوانید_و_شگفت_زده_شوید