ابداع ضد عفونی کننده بلند مدت کرونا

ابداع ضد عفونی کننده بلند مدت کرونا️ ابداع ضدعفونی کنندهای که تا 90 روز از سطوح در برابر ویروس کرونا محافظت میکنداین پوشش ضد میکروبی که «MAP-1» نام دارد، برای انواع سطوح از جمله شیشهای، فلزی، پلاستیکی، چرمی و پارچهای قابل استفاده است. به گفته محققان، ماندگاری این پوشش «به طور قابل توجهی» از ضدعفونی کنندههای الکی یا سفیدکنندهها که از عملکردشان با تبخیر شدن کاسته میشود، بیشتر است.