چرا دوربین گلکسی Z Flip برای 2020 مناسب نیست؟

چرا دوربین گلکسی Z Flip برای 2020 مناسب نیست؟چرا دوربین گلکسی Z Flip برای 2020 مناسب نیست؟یکی از جذابترین و چشمنوازترین گوشیهای که امسال رونمایی شدند، گلکسی Z Flip سامسونگ است. اما از لحاظ سختافزاری گزینه خاصی ندارد که آن را از دیگر دستگاههای موجود متمایز کند.اگر در این باره شک دارید باید به شما بگوییم که سایت DXOMark در آخرین آزمایشی که انجام داده این مسئله را ثابت کرده است. همچنین این سایت نتیجه خود را منتشر کرده تا نشان دهد دوربین این گوشی از باقی دستگاههای موجود گزینه خاصتری ندارد. سایت DXOMark در آخرین آزمایش خود ثابت کرد دوربین گلکسی Z Flip در سطح گوشیهایی است که سال 2018 عرضه شدهاند.