کنترلر جدید سونی

کنترلر جدید سونیسازنده Dying Light 2: دوال سنس میتواند آینده گیم را تغییر دهد️سونی با معرفی کنترلر دوالسنس برای پلی استیشن 5 گیمرها را حسابی برای عرضه این کنسول هیجانزده کرد. حال تیمون اسمکتلا به عنوان طرح ارشد Dying Light 2 در مصاحبهای گفته که این کنترلر میتواند آینده ویدیو گیم را تغییر دهد.