آموزش فرمان های CMD برای مدیریت شبکه

آموزش فرمان های CMD برای مدیریت شبکهآموزش فرمان های CMD برای مدیریت شبکه قسمت اول: دستور pingدستور ping یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین فرمان ها در cmd میباشد. به کمک این دستور شما میتوانید بفهمید که کامپیوتر شما توانایی برقراری ارتباط با یک آدرس آی پی یا یک آدرس دامنه را دارد؟ معمولا کاربران حرفه ای کامپیوتر از این دستور برای چک کردن برقراری اینترنت استفاده میکنند. استفاده از این دستور به شکل زیر است:ping google.com اگر این دستور را در خط فرمان وارد کنید، کامپیوتر شما به آدرس دامنه مورد نظر 4 بار بسته از داده ها ارسال و دریافت میکند (اگر اتصال ها برقرار باشد) اگر بخواهید این ارسال و دریافت بسته ها بی نهایت ادامه پیدا کنید باید یک -t به آخر دستور اضافه کنید، بدین شکل:ping google.com -t