رزبری پای به کمک بیماران کووید-19 میآید؛ استفاده از بوردها برای ساخت ونتیلاتور

رزبری پای به کمک بیماران کووید-19 میآید؛ استفاده از بوردها برای ساخت ونتیلاتوررزبری پای به کمک بیماران کووید-19 میآید؛ استفاده از بوردها برای ساخت ونتیلاتورکمپانی سازنده این قطعات برای پاسخ به افزایش تقاضای ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی قصد تولید 250 هزار بورد Pi Zero را دارد که با پردازنده تک هستهای یک گیگاهرتزی و 512 مگابایت رم ضعیف ترین مدل آنها محسوب میشود.بورد Pi Zero علی رغم سخت افزار ضعیف، توان کافی برای محاسبه و پردازش دستورات ساده ونتیلاتور را داشته و با قیمت 5 دلاری گزینهای ایدهآل برای تولیدکنندگان به شمار میرود.منبع:دیجیاتوکرونا پایتون