4 کار مهم که باید برای محافظت از فایل هایتان حتما انجام دهید:

4 کار مهم که باید برای محافظت از فایل هایتان حتما انجام دهید:4 کار مهم که باید برای محافظت از فایل هایتان حتما انجام دهید:

1- استفاده از فایروال و آنتی ویروس ها

2- پشتیبان گیری منظم از فایل ها

3- ذخیره فایل های پشتیبان در کامپیوتری که به اینترنت متصل نیست

4- اگر سیستم عامل شما پچ امنیتی منتشر میکند، حتما آپدیت کنیدنکته امنیت