شرکت اوبر 3 میلیارد دلار ضرر کرد

شرکت اوبر 3 میلیارد دلار ضرر کردشرکت اوبر در سال 2020 بیش از 3 میلیارد دلار ضرر کردطبق اطلاعات به دست آمده، شرکت اوبر در سه ماه آغازین سال 2020 بیش از 2.9 میلیارد دلار ضرر کرده است.

علت چنین شکستی، آسیبپذیری سرویس تاکسیرانی اینترنتی در مقابل شیوع ویروس کرونا بود.با وجود تمامی ضررهای تحمیل شده، به نظر میآید شرکت اوبر قصد دارد تمرکز خود را بر روی سرویس غذا رسان خود قرار دهد تا به این صورت از موج صورت گرفته در افزایش تقاضای کاربران برای سفارش غذا استفاده کند.