رکورد بهترین باتری تلفن همراه

رکورد بهترین باتری تلفن همراهگواهی باتری 6000 میلیآمپرساعتی به نام شرکت ریلمی ثبت شدشرکت چینی ریلمی که سابقهی تولید باتری 5،000 میلیآمپرساعتی را در کارنامه دارد، اخیرا گواهینامهی تولید باتری 6،000 میلیآمپرساعتی را به نام خود ثبت کرده است.