کارمندان توئیتر برای همیشه دورکار شدند

کارمندان توئیتر برای همیشه دورکار شدندکارمندان توئیتر برای همیشه دورکار شدندتوئیتر اعلام کرده تعداد زیادی از کارمندان این شرکت می توانند حتی پس از پایان یافتن همه گیری ویروس کرونا و به طور دائم دورکاری کنند. توئیتر تصمیم بازگشت کارمندان به دفاتر کاری را به عهده خود آنها گذاشته است/تسنیم