رکورد سریعترین دوربین دنیا شکسته شد

رکورد سریعترین دوربین دنیا شکسته شدرکورد سریعترین دوربین دنیا شکسته شدگروهی از محققان انستیتو فناوری کالیفرنیا ادعا می کنند سریع ترین دوربین جهان را ساخته اند که می تواند در هر ثانیه 70 هزار میلیارد فریم ثبت کند.می توان از این دوربین برای ثبت همجوشی هسته ای، فروپاشی مولکولی رادیواکتیو یا رویدادهای فضایی که در فاصله چند سال نوری اتفاق می افتند، استفاده کرد.