درک وضعیت عاطفی از راه دور توسط هوش مصنوعی

درک وضعیت عاطفی از راه دور توسط هوش مصنوعیدرک وضعیت عاطفی از راه دور توسط هوش مصنوعی آیا هوش مصنوعی قادر به خواندن زبان بدن و تشخیص احساسات با آنالیز نحوه راه رفتن آدم ها است؟

پروفسور برا و همکارانش ربات ProxEmo را برای نشان دادن چگونگی عملکرد هوش مصنوعی در تشخیص حالت افراد با راه رفتنشان ساخته اند.

شیوه راه رفتن چیزی نیست که به راحتی قابل دستکاری باشد به این ترتیب، تشخیص راه رفتن و شناسایی مسیرهای پیاده روی همراه با حالت های صورت در معابر، می تواند وضعیت عاطفی آن ها را پیش بینی کند.

محققان بر این باورند که سیستم های هوشمند اجتماعی می توانند در بسیاری از کاربرد های مختلف از جمله توسعه تکنیک های خودکار برای درک احساسات انسانی در درمان ، توانبخشی ، تشخیص و نظارت بر ناهنجاری ، درک مخاطبان ، تولید شخصیت برای انیمیشن و فیلم و سایر برنامه ها استفاده شوند.