قوانین استفاده از آهنگهای دارای کپی رایت در اینستاگرام

قوانین استفاده از آهنگهای دارای کپی رایت در اینستاگراماینستاگرام قوانین استفاده از آهنگهای دارای کپی رایت را بروز کرداز این پس با استفاده از آهنگ دارای حق تکثیر در ویدیوهای زنده، نوتیفیکیشن اخطار دهنده زودتر از قبل به نمایش در میآید تا کاربران زمان بیشتری برای حذف کردن آن داشته باشند و از قطع شدن صدا یا استریم ویدیو جلوگیری کنند.