عینک واقعیت افزوده سامسونگ

عینک واقعیت افزوده سامسونگ‍ عینک واقعیت افزوده سامسونگ

سامسونگ اخیرا پتنت عینک واقعیت افزوده ثبت کرده است. ظاهرا این عینک واقعیت افزوده می‌تواند برخی قابلیت‌های جالب برای رانندگان به‌همراه بیاورد.. پتنت جدید نشان می‌دهد عینک واقعیت افزوده‌ی سامسونگ می‌تواند در امر رانندگی به کاربر کمک کند. ظاهرا این عینک دارای نوعی نقشه‌ی خاص خواهد بود که در قالب اپلیکیشنی مجزا ارائه می‌شود. 🔸بر اساس پتنت جدید، عینک واقعیت افزوده‌ی سامسونگ قرار است مجهزبه دوربین باشد تا به راننده برای شناسایی کامل جاده کمک کند. این دوربین باعث خواهد شد عینک سامسونگ ازطریق عدسی‌هایش مسیر حرکت را به‌شکلی آنی در جلوی چشم کاربر نشان دهد. به‌علاوه امکان کنترل عینک ازطریق خودرو وجود خواهد داشت، زیرا خودروی موردبحث قرار است دارای تجهیزاتی خاص برای پشتیبانی از فناوری واقعیت افزوده باشد. 🔸سامسونگ در بخشی از توضیحات مربوط‌به پتنت جدید خود می‌نویسد: «در شرایطی که مکانی خاص در میدان دید عینک واقعیت افزوده قرار گیرد، کاربر ممکن است تصویر مجازی را درجلوی چشم خود مشاهده کند». منظور از این تصویر مجازی، همان مسیر حرکت است. درواقع عینک مسیر دقیق حرکت را برای راننده تعیین می‌کند. سامسونگ در ادامه‌ی توضیحات خود می‌نویسد: «برای مثال ممکن است تصویر واقعی جاده رو جلوی چشم خود ببینید و روی آن‌ تصویری مجازی نظیر نشان‌گر جهت حرکت را مشاهده کنید. می‌توانیم به مثالی دیگر هم اشاره کنیم. ممکن است تصویر واقعی مربوط‌به پمپ بنزین باشد، در همین حین که پمپ بنزین را نگاه می‌کنید ممکن است قیمت هر لیتر بنزین را نیز روی صفحه‌ی عینک ببینید».  فناوری واقعیت افزوده‌ی به‌کاربرده‌شده در عینک سامسونگ به‌گونه‌ای طراحی شده است که به راننده برای جابه‌جایی در لاین‌های مختلف جاده کمک کند و به‌شکلی ساده‌تر از بزرگ‌راه‌ها خارج شود. عینک واقعیت افزوده سامسونگ به راننده کمک می‌کند به‌شکلی بسیار ساده به مقصد برسد طبق پتنت سامسونگ، دو دوربین در داخل عینک واقعیت افزوده‌ی موردبحث گنجانده خواهند شد. دوربین خارجی به‌منظور ثبت تصاویر واقعی نظیر جاده، پمپ بنزین، ساختمان، بیلورد، تابلوهای کنار جاده و موارد مشابه کاربرد دارد، اما دوربین دوم در داخل خودرو قرار داده می‌شود. این دوربین به‌منظور فهمیدن ژست‌های حرکتی سر کاربر مورداستفاده قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب کاربر ازطریق ژست‌های حرکتی با سر خواهد توانست دستورات خاصی را به عینک بدهد.

منبع :زومیت