ماهواره مخابراتی ناهید 1 در صف پرتاب قرار گرفت

ماهواره مخابراتی ناهید 1 در صف پرتاب قرار گرفترئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار بخش فضایی کشور در سال 99 اعلام کرد امسال ماهواره مخابراتی «ناهید 1» با انجام هماهنگی‌های لازم با مجری پرتابگر، در مدار زمین قرار می‌گیرد.

پس از مجموعه پرتاب‌های ماهواره‌های ایرانی در سال 1398، به نظر سازمان فضایی کشور قصد دارد این روند را در سال 99 نیز ادامه دهد. پرتاب ماهواره‌های جدید قرار است در چارچوبی پیشرفته‌تر و با درصد خطای کمتر صورت پذیرد.

در همین زمینه مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در جلسه بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد:

 امید داریم امسال، مدل پروازی 3 پروژه بزرگ حوزه فضایی کشور شامل «سامانه انتقال مداری»، ماهواره سنجشی «پارس 1» و ماهواره مخابراتی «ناهید 2»، بنا بر برنامه پیش‌بینی شده تکمیل شود؛ همچنین پروژه مهم دیگر، یعنی ماهواره مخابراتی «ناهید 1» نیز با انجام هماهنگی‌های لازم با مجری پرتابگر و تدارک امورات مربوط، در مدار قرار گیرد.

وی با اشاره به پروژه بین‌المللی ماهواره کوچک دانشجویی که از سوی سازمان اپسکو در پژوهشگاه فضایی ایران و با همکاری سه دانشگاه کشور صورت می‌گیرد، گفت:

 باید تلاش شود که این پروژه بین‌المللی مشترک در حوزه فضایی کشور است که به‌خوبی پیش رود و باید بتوانیم از ظرفیت‌های خوب این ارگان بین‌المللی استفاده مؤثر ببریم.

در مجامع بین‌المللی، بحث‌های چالشی بسیاری وجود دارد، از جمله در حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای، تعیین مرز هوا و فضا، ترافیک و زباله‌های فضایی، ماهواره‌های سوخت‌رسان به مدار ژئو و موضوعات چالشی دیگر که برای مشارکت و پاسخ‌گویی به این مباحث، نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتری میان مراکز فضایی کشور است.

به هر حال امیدواریم در سال 99 درس‌های بزرگی که از پرتاب‌های سال 98 بود به کار بسته شده و شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم. چه بسا زمانی باشد که ایران نیز بتواند بدون کمترین خطا، برنامه‌های مدر نظر خود در رسیدن به مدارات بالاتر و همچنین ماهواره‌های سنگین‌تر را به خوبی پیش برده و در این زمینه بهترین عملکرد را داشته باشد.