چرا دوربین گلکسی Z Flip برای 2020 مناسب نیست؟

چرا دوربین گلکسی Z Flip برای 2020 مناسب نیست؟یکی از جذابترین و چشمنوازترین گوشیهای که امسال رونمایی شدند، گلکسی Z Flip سامسونگ است. اما از لحاظ سختافزاری گزینه خاصی ندارد که آن را از دیگر دستگاههای موجود متمایز کند.اگر در این باره شک دارید باید به شم ...